Kinderpagina

Samenwerking

Soms staat het logopedische probleem niet op zichzelf. Onze ervaring is dat logopedie in veel gevallen een multidisciplinaire aanpak vraagt. Wij werken regelmatig samen met andere deskundigen. Door dit multidisciplinaire samenwerken wordt de zorg rondom een patiënt gebundeld. Expertise van verschillende deskundigen wordt gedeeld en er vindt overleg plaats. De behandelingen kunnen op deze manier zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden, zodat de kwaliteit ervan verbetert.
Wij hebben regelmatig contact met: collega-logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, peuterspeelzalen, artsen, medisch specialisten, tandartsen, psychologen en andere paramedici. Voordat een dergelijk overleg plaatsvindt, wordt er toestemming aan de patiënt gevraagd.

Enkele locaties van de praktijk maken deel uit van een samenwerkingsverband met collega-logopedisten. Zie voor meer informatie over het samenwerkingsverband binnen de gemeente Hardenberg www.samenlogopedie.nl (betreft locaties Bergentheim, Dedemsvaart en Kloosterhaar). Bekijk www.logopedieinfotwenterand.nl voor het samenwerkingverband van de gemeente Twenterand (betreft locaties Den Ham).

Tweespraak heeft naast deze samenwerkingsverbanden een samenwerking met de IJsselgroep. Hiermee wordt voldaan aan alle eisen van de vergoede dyslexie behandeling.

In Ommen is in 2015 Samen Zorg Ommen opgezet. Door invoering van een nieuwe zorgwet per 1 januari 2015, wordt lokale zorg steeds belangrijker. Men wordt geacht langer thuis te wonen en hierdoor is zelfredzaamheid steeds meer noodzaak. Samen Zorg Ommen is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende paramedische disciplines in Ommen. Met dit samenwerkingsverband willen wij die lokale zorg stimuleren en optimaliseren.