Kinderpagina

Rechten en Plichten

Bij aanvang van de behandeling ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan uw rechten en plichten beschreven. U kunt hier alvast de behandelovereenkomst inzien.