Kinderpagina

Missie en visie

Missie:
Tweespraak Logopedie en Dyslexie is er voor jong en oud. Wij maken de cliënt communicatiever binnen zijn mogelijkheden. De hulpvraag en inbreng van de cliënt zijn uitgangspunten van de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich op zijn gemak voelt. We zijn laagdrempelig door vragen vanuit de cliënt en het werkveld vrijblijvend te beantwoorden en de zorg zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van de cliënt te verzorgen.
Tweespraak is een allround logopediepraktijk én een gespecialiseerde praktijk voor dyslexie. Wij hebben een groot en goed onderhouden netwerk.

Visie
Tweespraak Logopedie en Dyslexie blijft zich ontwikkelen, bijscholen en profileren. De uitkomsten van het patiëntervaringsonderzoek en overlegmomenten met schooldirectie zijn daarbij o.a. onze input.
Tijdens de behandeling wordt er verder gekeken dan de cliënt in de behandelkamer. Wij onderzoeken het aanbod en de situatie rondom de cliënt in de dagelijkse situatie. Denk hierbij aan het aansluiten bij de methodes op school.
Er wordt veel samengewerkt met andere disciplines en scholen. Onze behandellocaties op de scholen zorgen al voor een nauwe samenwerking. Daarnaast bezoeken wij ook zeer regelmatig de scholen voor verschillende soorten overleg. Het samenwerken met andere disciplines leidt tot professionele, doelgerichte en adequate zorg op lokaal niveau.

Over 5 jaar is de praktijk nog steeds up-to-date op zowel materialistisch als organisatorisch gebied. Door het ontwikkelen van richtlijnen en het automatiseren van terugkomende handelingen zijn wij in staat om de meeste tijd in direct cliëntencontact te investeren. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke aandacht aan de cliënt besteden die net een stapje verder gaat dan een standaard behandeling.
Het gehele team bestaat uit enthousiaste logopedisten die bewust hebben gekozen voor het werken met cliënten. Regelmatig teamoverleg en gezellig samenzijn staat bij ons ook hoog in het vaandel. Werkplezier komt naar onze mening ten goede aan plezierig cliëntencontact en een geslaagde behandeling!