Kinderpagina

Kwaliteit

Bij Tweespraak kunt u rekenen op kwalitatief goede zorg. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. In 2015 en 2017 heeft onze praktijk de vrijwillige kwaliteitstoets Logopedie uit laten voeren, waarbij een onafhankelijk bureau de kwaliteit van de praktijk in kaart heeft gebracht. Er is gekeken naar de praktijkinrichting, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie en het logopedisch handelen. In zowel 2015 als 2017 is geconstateerd dat Tweespraak 100% conform scoort!

Naast het feit dat de praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie en alle logopedisten van Tweespraak ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt er ook veel samengewerkt met andere disciplines. Dit is ook de reden dat de meeste locaties zijn gevestigd in multidisciplinaire centra of op scholen. Zo kan er snel en efficiënt samengewerkt worden.  Om de kwaliteit van de dyslexiebehandeling te waarborgen zijn de dyslexiespecialisten Daniëlle Brunink, Linda Oosterlaar, Klarine de Haan en Janke Haan ook ingeschreven in het dyslexieregister van de NVLF.

De kwaliteit van de praktijk wordt beoordeeld door de patiënten. Wij vinden het erg belangrijk om te weten wat de ervaringen van de patiënten met onze logopediepraktijk en onze logopedisten zijn. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat deze ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie worden er regelmatig na- en bijscholingen gevolgd en nemen de logopedisten deel aan een kwaliteitskring. Meer informatie over de gevolgde na- en bijscholingen vindt u onder het kopje team.