Kinderpagina

Directe Toegankelijkheid

U kunt in de meeste gevallen zonder verwijzing van een (huis)arts een afspraak maken. Wanneer u zonder verwijsbrief komt bestaat de eerste afspraak uit een kort onderzoek (DTL-screening). Dit persoonlijk gesprek duurt 10 minuten en is erop gericht om vast te stellen of er sprake is van uitsluitend een logopedisch probleem of dat er misschien andere zaken meespelen. Is dit laatste het geval dan krijgt u het advies om alsnog naar de huisarts te gaan.

De DTL-screening wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed, enkel CZ en de Friesland hebben de DTL niet ingekocht. De zorgverzekeraars maken wel onderscheid in de behandellocatie. Bezoekt u één van onze behandellocaties op school, dan vervalt de Directe Toegankelijkheid Logopedie bij de meeste zorgverzekeraars. Enkel bij Menzis, DSW, Multizorg en VGZ is de directe toegankelijkheid ook van toepassing op schoollocaties. Wanneer u niet in aanmerking komt voor Directe Toegankelijkheid Logopedie is het nodig om een verwijzing van de (huis)arts te hebben.

Klik hier voor de tarieven Directe Toegankelijkheid Logopedie voor 2016.

U kunt ook verwezen worden door uw huisarts, het Audiologisch Centrum, een KNO-arts, kinderarts of andere specialist. In dit geval bent u of uw kind bij deze specialist onder behandeling (geweest).
U moet de verwijzing naar uw eerste afspraak meenemen en overhandigen aan de behandelend logopedist.