Kinderpagina

Logopedie

De logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico verrekend worden.

Klik hier voor de tarieven van 2017.

In de zorg is de identificatieplicht van kracht. Naar uw eerste afspraak dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.