Kinderpagina

Dyslexie

Vanaf 1 januari 2009 is de vergoedingsregeling ernstige dyslexie van kracht. Dit betekent dat onderzoek en behandeling van dyslexie onder bepaalde voorwaarden volledig worden vergoed vanuit de Jeugdwet.
De vergoede zorg geldt alleen voor ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen, naast dyslexie, geen sprake is van één of meer andere (leer)stoornissen (zoals bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS).
Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de diagnostiek moet school de Vragenlijst school vergoedingsregeling dyslexie invullen.