Kinderpagina

Lezen en spellen

Wanneer er geen sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, wordt de behandeling van lees- en spellingsproblemen alleen vergoed als er sprake is van een onderliggend taalprobleem. De logopedist kan dit beoordelen.