Kinderpagina

Peutergym extra; combinatie logopedie en fysiotherapie

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling van kinderen vanzelf. Sommige kinderen hebben echter extra begeleiding nodig. De ontwikkeling kan vertraagd of anders verlopen. Deze kinderen hebben soms nét even wat extra begeleiding nodig. Peutergym Extra is een initiatief van de logopedie en kinderfysiotherapie en wordt op meerdere locaties gegeven. Het is een peutergroepje voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar, waarbij extra ondersteuning gegeven wordt gericht op de taalontwikkeling (logopedie) en de motorische ontwikkeling (kinderfysiotherapie). Peuters zien bewegen als spelen en leren spelenderwijs. Door “doen” te combineren met taal, vergroot een kind zijn kennis en vaardigheden. Tijdens de Peutergym Extra worden er op een speelse manier oefeningen gedaan aan de hand van verschillende thema’s.

Het programma van ‘Peutergym Extra’ bestaat doorgaans uit 8 lessen waarin gewerkt wordt met 4 verschillende thema’s. Elke les begint met het verwelkomen van de kinderen in de kring. Vervolgens worden liedjes gekoppeld aan beweging en fantasiespel. De kinderfysiotherapeut en logopedist begeleiden, activeren en stimuleren de peuters in de groep op het gebied van de taal en motoriek

Mocht u interesse hebben of uw kind willen opgeven, dan kan dat bij één van onze locaties. Momenteel DSC_0162[1]draaien er Peutergym Extra-groepen in Den Ham en Ommen, maar ook bij andere vestigingen kunnen er nieuwe groepen gestart worden. Uw kind zal eerst een individueel onderzoek krijgen van de logopedist en/ of kinderfysiotherapeut zodat er gekeken kan worden of deze vorm van behandeling nodig en geschikt is voor uw kind.

Indien u algemene/andere vragen heeft, mag u ons altijd bellen en/ of mailen. Download hier de folder voor meer informatie over de behandeling.