Kinderpagina

Nieuwsbrief maatregelen Corona

Logopedie & Coronavirus, d.d. maandag 16-3-2020

Beste (ouders van) cliënten,

Het Coronavirus, het houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Thuiswerken is één van de adviezen die wordt gegeven om het Coronavirus in te dammen. Wij geven hier gehoor aan en hebben besloten de praktijkdeuren voorlopig dicht te houden om de sociale contacten tot een minimum te beperken. Dit betekent dat de behandelingen niet meer in de praktijk zullen plaatsvinden. Om de zorg te kunnen continueren bieden we online behandelingen aan (telelogopedie).
Telelogopedie wordt, net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering.
Hiervoor zullen we, op de normale afgesproken tijd, met elkaar gaan videobellen. Dit zal gebeuren via het gebruiksvriendelijke programma www.roundee.io.

We willen je vragen te reageren op deze mail als je akkoord gaat met een onlinebehandeling. Dit mag via een berichtje, mail of telefonisch.

Anouk Hersevoort
Danielle Brunink
Dianne Broekroelofs
Gerlien Dunnink
06-45 65 38 62
06-47 87 25 76
06-44 75 32 48
06-19 62 52 96
Klarine de Haan
Linda Oosterlaar
Marieke Huls
Nieske van der Kruk
Saskia van der Wal
06-45 86 59 52
06-51 10 15 08
06-33 58 14 60
06-44 91 68 11
06-49 51 91 33

Wanneer je akkoord gaat met een online behandeling stuurt de behandelend logopedist je vooraf een uitnodiging per mail. Als je daarop klikt kom je in het programma. Het kan zijn dat de tijd iets afwijkt van de tijd die we eerder afgesproken hebben. Het is fijn als je op de afgesproken tijd klaar zit met alle spullen die je voor de behandeling nodig hebt. Het is prettig om een goed werkende internetverbinding te hebben, een volle batterij te hebben, in een rustige ruimte te zitten en pen en papier bij de hand te hebben.

Voor ons is dit ook nieuw; samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. Laten we er met elkaar het beste van maken zodat we op deze manier bijdragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus!
Voor vragen kun je altijd bij ons terecht!

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking namens het gehele team van Tweespraak!