Kinderpagina

Privacy policy

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacyreglement opgesteld.