Kinderpagina

Groepsbehandeling Wijs met Letters

Voor wie is ‘Wijs met letters’?

De behandeling is bedoeld voor leerlingen uit groep 2 waarbij de voorwaarden om te leren lezen

en spellen nog onvoldoende zijn. U kunt hierbij denken aan problemen met het ‘hakken’ en ‘plakken’ van woorden (b-oo-m), moeite met rijmen of weinig interesse hebben in letters. Voor het echte leren lezen heeft uw kind nog even de tijd, maar het is belangrijk dat deze voorwaarden aanwezig zijn voordat uw kind aan groep 3 begint.

Onderzoek
Nadat uw kind is aangemeld wordt er eerst een individuele afspraak gepland. Tijdens deze eerste afspraak wordt u met uw kind verwacht. Er worden een aantal vragen gesteld over de ontwikkeling en er vindt een onderzoek plaats om te kijken of uw kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze vorm van behandeling.

Behandeling
Wanneer is gebleken dat uw kind in aanmerking komt voor behandeling kan uw kind deelnemen aan de groepsbehandeling. In dat geval wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.
De behandelingen vinden plaats op school. Elke bijeenkomst duurt 30 tot 45 minuten en vindt gedurende 10 weken plaats. De groepjes bestaan uit minimaal 2 en maximaal 6 kinderen.

Huiswerk
Het is de bedoeling dat er ook thuis geoefend wordt. Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen alle kinderen een eigen oefenmapje mee voor thuis. Hierin staan per week een aantal oefeningen die thuis gedaan moeten worden. Het oefenmapje dient tijdens elke bijeenkomst weer meegenomen te worden.
Om voldoende vorderingen te behalen is het belangrijk dat er thuis regelmatig wordt geoefend. Minimaal drie keer per week gedurende tien minuten is voldoende. Oefenen op een vast tijdstip kan helpen. Wanneer het oefenen een week niet is gelukt, heeft het geen zin dit te compenseren door een uur achter elkaar te oefenen. Pak het oefenen gewoon weer op waar je gebleven bent.

Afsluiting
Na afloop van de groepsbehandeling vindt er opnieuw een individuele afspraak in de praktijk plaats. Tijdens deze laatste afspraak vindt er een herhalingsonderzoek plaats om de vorderingen in kaart te brengen. De resultaten worden met de ouder(s)/verzorgers besproken en tevens beschreven in een eindverslag. Dit eindverslag ontvangt u achteraf en wordt, na uw toestemming, ook naar school verstuurd.

Wat wordt er tijdens de groepsbehandeling geoefend?
“Wijs met letters” is een programma dat kinderen helpt anders naar woorden te kijken. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

Klank-tekenkoppeling:
Kinderen worden spelenderwijs bekend gemaakt met 10 veelvoorkomende letters/klanken. Dit gebeurt door middel van letterliedjes, lettertekeningen en gebaren. Een vlotte klank-tekenkoppeling is belangrijk voor het leren lezen en schrijven.

Rijmen:
Kinderen leren rijmen en leren zien of rijmwoorden er aan het einde hetzelfde uitzien.

Hakken van woorden:

Kinderen leren woorden verdelen in lettergrepen en later in letters. Ook leren ze welke letter ze vooraan horen of welke letter achteraan. Het is belangrijk dat letters worden genoemd zoals je het hoort dus ‘ssssss’, in plaats van ‘es’.

Plakken van woorden:
Kinderen leren lettergrepen/letters plakken tot een woord.

Foneembewustzijn:
Kinderen leren dat woorden zijn opgebouwd uit letters en dat je, door het veranderen van de vorm, de betekenis van het woord verandert.