Kinderpagina

Intake

Tijdens de eerste afspraak, de intake, verzamelt de logopedist zoveel mogelijk informatie over uw klacht. Door het stellen van vragen wordt het probleem in kaart gebracht en wordt er gezocht naar oorzaken en eventuele in stand houdende factoren.
Naar de eerste afspraak dient u uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te nemen.
Als u op verwijzing van een arts komt dient u ook de verwijsbrief mee te nemen.

Komt u zonder verwijsbrief dan bestaat de eerste afspraak uit een kort onderzoek (DTL-screening), waarbij er een aantal vragen worden gesteld om vast te stellen of er uitsluitend sprake is van een logopedisch probleem of dat er misschien andere zaken meespelen.