Kinderpagina

Behandeling

Soms blijkt na het onderzoek dat het geven van advies en informatie al voldoende is. Als er wordt overgegaan tot behandeling, wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken.
Een behandeling duurt 25 minuten. De frequentie is meestal eenmaal per week, maar dit kan variëren. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. Na elke behandeling worden er oefeningen meegegeven. Om vooruitgang te boeken is het van belang dat deze oefeningen ook thuis worden gedaan.

De behandelingen vinden plaats op één van de praktijklocaties, tenzij dit op medische gronden niet mogelijk is. In dat geval wordt de behandeling aan huis gegeven.