Kinderpagina

Afsluiting

De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald en u en de logopedist tevreden zijn over het resultaat.
Het kan ook zijn dat het maximale is bereikt en er geen of te weinig vooruitgang wordt geboekt.
Verder stopt de behandeling als u dat wilt. Na afloop van de behandeling wordt er een verslag gemaakt.

Na het afsluiten van de behandeling volgt er, indien gewenst, een controleafspraak. Er wordt dan gekeken of het geleerde is geautomatiseerd en of de patiënt nog tevreden is met het resultaat. Vaak wordt er een heronderzoek afgenomen.
Ook bij afsluiting van de behandeling volgt er verslaglegging.