Kinderpagina

Spraak

Als u of uw kind moeilijk verstaanbaar is, bepaalde klanken niet of niet goed uit kan spreken of als de tong tijdens het spreken tussen de tanden door komt, kan Tweespraak hulp bieden.

Ook bij onvloeiendheden in de spraak, zoals herhalingen, verlengingen of blokkades kan logopedie zinvol zijn.

Door te onderzoeken waardoor de verstaanbaarheid en/of vloeiendheid is verminderd kunnen er oefeningen gegeven worden om de verstaanbaarheid te optimaliseren.

“Mijn vierjarige dochter Lisa kon de “k” nog niet uitspreken en durfde vaak niks te zeggen. Bij Tweespraak heeft ze geleerd om de “k”  te zeggen. Wat was ze trots en ze kletst nu volop!”

“Na mijn herseninfarct had ik ineens erg veel moeite met het spreken. Ik mompelde veel en mijn spieren werkten niet meer goed. Mijn spraak was opeens onduidelijk geworden en erg nasaal. Tweespraak heeft mij geleerd mijn probleem te accepteren en middels spieroefeningen en spraakoefeningen ben ik weer verstaanbaar voor mijn omgeving.”

“Ik stotter al lange tijd. Vanaf groep 7 ervaar ik dit heel bewust en vermijd ik veel woorden. Ook pak ik de telefoon bijna nooit op en vind ik het moeilijk om met vreemden een gesprek aan te knopen. Ik ben nu 34 jaar en heb een zoon van 6 jaar. Nu stottert hij ook en ben ik bij Tweespraak terecht gekomen. De logopedist heeft mijn zoon geleerd om ontspannen te stotteren. Toen ik zag dat het verbeterde heb ik zelf ook de stap genomen om in behandeling te gaan. Ik ben van mijn angst voor het stotteren afgekomen.”