Kinderpagina

Lezen en spellen

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie en/of de auditieve vaardigheden. De logopedist is deskundig op deze gebieden en onderscheidt zich daarmee van andere disciplines. Lees- en spellingsproblemen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden. Als er vervolgens adequate hulp geboden wordt kan de uitingsvorm van de lees- en/of spellingsproblemen beperkt worden. Vroegtijdige, effectieve hulp is dan ook heel belangrijk.

Bij kinderen uit groep 2 worden vaak al risicofactoren gesignaleerd die later kunnen leiden tot lees- en spellingsproblemen. De behandeling van lees- en spellingsproblemen dient dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden, zodat zo snel mogelijk de basisvaardigheden kunnen worden geleerd die nodig zijn voor het lezen en spellen.

Klik hier voor meer informatie over dyslexie.

“Ik schaam mij al jaren dat ik zo slecht kan lezen en schrijven. De logopedist van Tweespraak heeft mij de regels van de spelling op een heel begrijpelijke manier uitgelegd.”

“Mijn dochter heeft vanaf groep 3 moeite met het lezen. Ze leest te langzaam. De juf van groep 4 wees ons op logopedie en hier kwamen we er achter dat ze moeite heeft om de letters te leren en te veel blijft spellen.”