Kinderpagina

Logopedie

Als u of uw kind problemen heeft met spraak, taal, stem, adem, gehoor, auditieve functies, eten, drinken, mondgedrag of (leren) lezen en spellen dan kunnen wij u hulp bieden.

Logopedie heeft als doel het verbeteren en vergemakkelijken van de communicatie in de breedste zin van het woord. Communiceren is namelijk méér dan praten alleen. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Daarnaast richt de logopedie zich op het eten en drinken.

In onze praktijken behandelen wij zowel kinderen als jongeren, volwassenen en ouderen.

Klik hiernaast op het onderwerp waar u meer over wilt weten. Voor uitgebreidere informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.