Kinderpagina

Lezen en spellen

Ook als uw kind geen diagnose dyslexie heeft kunnen we begeleiding bieden op het gebied van lezen en spellen. Er wordt gekeken of het onderliggende probleem zijn oorsprong vindt in de taalontwikkeling. Voordat er gestart wordt met behandeling zullen er een aantal onderzoeken afgenomen worden om dit vast te stellen. Vervolgens wordt er een advies gegeven of er gestart kan worden met de behandeling en wordt bekeken of deze al dan niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.