Kinderpagina

Behandeling

De vergoede dyslexiebehandeling wordt gegeven vanuit één van de praktijklocaties of dependances op scholen. Indien er binnen één school meerdere kinderen in aanmerking komen voor de vergoede dyslexie behandeling en wij op deze school geen praktijklocatie hebben, is het mogelijk de behandeling op school te laten plaatsvinden.
De behandeling wordt verricht door één van de gekwalificeerde dyslexiebehandelaars.
Op vaste momenten vindt er overleg plaats tussen de logopedist en de orthopedagogen/GZ-psychologen van de IJsselgroep. Ook is er een nauwe informatieoverdracht tussen school en ouders.

De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van 45 minuten. De gehele behandelperiode bestaat meestal uit 48 behandelingen.

Tweespraak biedt scholen aan om de dyslexiebehandelingen op school te geven. Mocht u uw school hiervoor  willen aanmelden of u heeft hier vragen over kunt u contact met ons opnemen.